Privacy Policy  |   Terms and conditions  |   Career  |   Site map       romana       english Address: Hălchiului Street, no. 26, code 505100, Codlea, Brasov, Romania
Depozite Agrar Clima - Depozitare legume si fructe TECHNOLOGIES FOR FRUITS AND VEGETABLES DEPOSITS Home
main page
About us
info about us
Products
our products
Services
services we offer
Partners
our partners
Contact
contact us!

Products


Warehouses


Services

Consultancy and design for warehouses
Mounting and commissioning
Machinery and equipment servicing / maintenance
Logistics-supply services

Contact

Phone: 0368 - 466 176
Mobile: 0722 541 995
Fax: 0368 - 466 175
E-mail: info@agrarclima.ro

Privacy Policy


Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, în toate statele Uniunii Europene se aplica Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (in continuare ”GDPR„).

Scopul principal al GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Agrar Clima SRL se aliniaza la standardele europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal stipulate în GDPR. Protecția datelor este de o importanta deosebita pentru noi și dorim să fim deschisi și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal.

I. Categorii de persoane vizate:

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se adreseaza clientilor, persoane fizice și juridice (reprezentanți ai persoanelor juridice) implicați în incheierea și executarea contractelor  sau în derularea relației de colaborare Agrar Clima SRL - potentiali clienți sau furnizori, angajati, stagiari sau colaboratori, precum și altor persoane care ne contacteaza sau ne viziteaza sediul.

II. Tipuri de date personale prelucrate, scopul și temeiurile prelucrării, destinatarii:

1. Dacă sunteți reprezentanți/delegați ai diferitelor firme (persoane juridice) colaboratoare.

Procesăm datele cu caracter personal respectiv nume, prenume, telefon, e-mail, poziție detinuta, denumirea angajatorului și alte date de contact în scopul executarii contractului sau al incheierii unui nou contract și pentru indeplinirea obligatiilor legale decurgand din contract/oferta sau din relatia de colaborare. Colectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact se poate realiza din mesajele electronice, din ofertele de contractare sau direct de la persoana vizată.

Categorii de destinatari pentru aceste date:
 • Autoritati/ instituții de supraveghere și control, organe de urmarire penală, instanțe judecatorești etc conform legii;
 • Prestatori de servicii de transport/curieri în vederea ridicarii/expedierii marfii/corespondentei, societăți de mentenanță tehnică, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obtina dezvaluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii;
2. Dacă sunteți vizitatori ai sediilor noastre sau executați servicii de transport

In temeiul Anexei 2d) din HG nr. 301/2012 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, datele vizitatorilor societatii Agrar Clima SRL, respectiv nume, prenume, serie și nr. carte de identitate/pasaport, sunt prelucrate în scopul asigurarii securitatii incintei.

Pentru soferii delegați ai transportatorilor, prelucram datele de identificare și în scopul intocmirii documentelor contabile (facturi, avize insotire marfa) și a documentelor de transport (CMR), conform legii fiscale și pentru executarea contractelor de transport, respectiv de vânzare-cumpărare de marfuri.

Categorii de destinatari carora le sunt divulgate prin transmitere, datele de mai sus:
 • Autoritati/ instituții de supraveghere și control, organe de urmarire penală, instanțe judecatorești etc, conform legii;
 • Societăți de mentenanță tehnică, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obtina dezvaluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii.
 • Firmele care au contractat cu noi transportul marfii sau achiziția acesteia, numai în privința relației contractuale executate de persoanele delegate;
 • Asiguratori marfa transportata;
3. Dacă sunteți delegați ai altor firme pentru executarea unor lucrari pe teritoriul companiilor noastre

Datele cu caracter personal respectiv nume, prenume, serie și nr. carte identitate, functie, studii, calificare, angajator, apartinand persoanelor fizice care sunt delegate pentru executarea diferitelor lucrari în incinta societatii Agrar Clima SRL sunt prelucrate în vederea asigurarii instructajului colectiv de sanatate și securitate în munca, conform Legii nr. 319/2006, cat și pentru a avea permis accesul în incinte, pe durata lucrarii respective, în vederea executarii contractului.

Categorii de destinatari pentru aceste date:
 • Autoritati/ instituții de supraveghere și control, organe de urmarire penală, instanțe judecatoresți etc, conform legii;
 • Angajatorul personalului instruit;
 • Societăți de mentenanță tehnică, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obtina dezvaluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii.
4 Dacă sunteți candidați la posturile noastre vacante

Datele dvs.: nume, prenume, CNP, data nașterii, numele părinților, adresa, serie și nr. CI, funcție, studii, calificare, stare civilă, telefon, e-mail sunt prelucrate în procesul de recrutare în vederea incheierii unui contract individual de munca.

Ele sunt transmise numai în privința persoanei selectate catre urmatorii destinatari:
 • AJOFM în vederea colectămrii repartitiei, conform legii,
 • furnizorul de servicii medicale în vederea verificarii capacitatii de munca la angajare, conform contractului.
5. Dacă sunteți persoane care ne contactează pentru alte solicitări

Colectăm date cu caracter personal atunci cand o persoana ne contacteaza referitor la o intrebare, solicitare, reclamație (cum ar fi numele, detaliile de contact și continutul comunicarii). În aceste situatii, persoana respectiva are controlul asupra datelor cu caracter personal transmise, iar noi vom folosi aceste date numai în scopul de a raspunde solicitarii.

III. Modalitatea de asigurare a datelor cu caracter personal:

Agrar Clima SRL se preocupa în mod constant de imbunatatirea masurilor tehnice și organizatorice implementate pentru asigurarea securitatii datelor personale ale dumneavoastra, în vederea protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor. Avem un cadru de politici și proceduri referitoare la protecția datelor cu caracter personal și verificam periodic caracterul adecvat al masurilor în vigoare.

In cadrul societatii Agrar Clima SRL, accesul la datele dvs. personale este limitat la personalul implicat în indeplinirea obligatiilor asumate prin contract sau în comunicarea cu partenerii de afaceri, acesta fiind instruit cu privire la caracterul confidential al datelor, iar accesarea se realizeaza pe baza unor proceduri de autentificare și de conectare a utilizatorilor.

IV. Perioada de timp stocare date:

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Astfel, în funcție de scopurile prelucrării, datele dumneavoastra sunt păstrate:
 • pe durata existentei relației contractuale sau de colaborare, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile, pe perioada de prescriptie, inclusiv, dar fara a se limita la, regulile privind arhivarea.
 • filmarile sistemului video cu circuit intern se păstreaza pe o perioada de maxim 30 zile, cu exceptia incidentelor de securitate, pentru care materialul filmat se păstreaza peste aceasta durata, în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a acestuia.
 • datele candidaților se păstreaza pâna la finalizarea procesului de recrutare, fiind sterse/distruse la ocuparea postului respectiv, cu exceptia: (i)exprimarii consimtamantului pentru păstrare și (ii) a datelor candidatului care a fost angajat;
 • datele vizitatorilor sediilor noastre sunt păstrate conform prevederilor legale și regulilor privind arhivarea.
In anumite circumstante, am putea păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, în cazul oricaror plangeri sau probleme care pot apărea, precum și în scopul constatarii, exercitarii sau apărarii drepturilor noastre în fata organismelor de solutionare a litigiilor.

Datele cu carater personal completate de către dumneavoastră în formularul de pe site-ul societății Agrar Clima SRL, respectiv agrarclima.ro, vor fi păstrate atât pe durata necesară soluționării dvs., cât și pe perioada în care decurge termenul de prescripție aferent uneui eventual litigiu, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind arhivarea. Totuși datele cu caracter personal comunicate prin intermediul formularului menționat și care nu au legătură cu scopul pentru care este instituit acest formular, respectiv contactarea societății Agrar Clima SRL în vederea încheierii unui contract sau obținerii de informații despre produsele și serviciile noastre, vor fi șterse imediat după citirea acestora de către reprezentanții Agrar Clima SRL, în măsura în care acestea nu fac corp comun cu solicitarea formulată în acord cu scopul instituirii formularului.

V. Drepturile dvs.:
In calitate de persoane vizate, GDPR vă ofera o serie de drepturi. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:
 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea ca datele dumneavoastra personale sunt procesate de noi, precum și detalii relevante ale acestor activitați de prelucrare și în ce scop;
 • dreptul la rectificare – vă permite să modificați datele dvs. personale dacă acestea sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere (”dreptul de a fi uitat”) –permite stergerea datelor personale dacă acestea nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate, dacă v-ați retras consimtamantul și nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal, dacă datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • dreptul la restrictionarea prelucrării – vă permite restrictionarea prelucrării datelor personale, în anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestați corectitudinea datelor personale, modificarea perioadei de timp pentru care sunt colectate);
 • dreptul la opoziție – vă permite să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale avand ca temei interesul legitim al nostru sau un interes public, din motive legate de situatia particulara în care vă aflati;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite transferarea datele personale furnizate noua catre alt operator de date;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate - vă permite să prezentați obiecții împotriva oricărei decizii luate în baza unui mecanism automat, inclusiv să contestați decizia sau să solicitați ca decizia să fie verificată de o persoană;
 • dreptul la retragerea consimțământului - vă permite să vă retrageți consimțământul într-o manieră cel puțin la fel de ușoară cu acordarea acestuia;
 • dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere - vă permite să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile prevăzute de GDRP;
 • dreptul de a se adresa instanțelor de judecată - vă permite să vă adresați instanțelor naționale pentru orice prejudicii suferite ca urmare a nerespectării prevederilor GDRP sau a legilor naționale ce reglementează domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
VI. Exercitarea drepturilor de catre dvs. privind prelucrarea datelor:

Puteți să vă exercitați drepturile dvs, să inaintați o cerere de lamurire privind modul în care prelucram datele dvs. cu caracter personal sau privind continutul prezentului document, depunand o solicitare scrisă la adresa de e-mail: office@agrarclima.ro ori la sediul firmei noastre.

POLITICA DE COOKIE-URI

Cand utilizați site-ul agrarclima.ro, fisiere tip cookie-uri vor fi salvate pe calculatorul vostru sau pe orice device mobil utilizat. Site-ul nostru este adaptat constant pentru a veni în intampinarea nevoilor utilizatorilor nostri. în acest scop folosim cookie-uri, dar și pentru a vă trimite oferte personalizate atat pe site-ul nostru, cat și pe retelele de socializare.

Citiți mai jos pentru a afla ce este un cookie, cum funcționează, și cum le utilizam în site-ul agrarclima.ro:

1. Ce este un fisier cookie și în ce scop este folosit?

Website-ul nostru utilizeaza tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate de noi nu arata niciodata detalii personale în baza carora să poata fi stabilita o identitate individuala.

Cookie-urile sunt fisiere create de site-urile pe care le accesezi. Acestea iți imbunatatesc experienta online salvand informatiile de navigare. Folosind cookie-urile, site-urile pot să te mentina conectat(a), să iți retina preferintele privind site-urile și să iți ofere continut relevant la nivel local. (sursa: google.com)

Modulele cookie sunt instalate în dispozitivul dvs. în baza consimțământului exprimat prin accesarea site-ului, respectiv prin bifarea căsuțelor aferente fiecărui tip de fișier de tip cookie.

Se poate opta pentru instalarea oricărei categorii de fișiere de tip cookie pentru care vă exprimați consimțământul, bifând căsuța aferentă categoriei respective. Cookie-urile necesare vor fi active mereu la accesarea site-ului, în lipsa acestora pagina web neputând fi încărcată.

2. Cum puteți modifica setarile cookie-urilor?

Puteți să permiteți sau să blocați cookie-urile salvate de site-uri.

In acest scop, puteți să blocați sau eliminați fișierele cookie fie prin intermediul setarilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziție de terti, sau urmand instructiunile specifice în funcție de browserul pe care il utilizati.

De obicei, puteți gasi setarile de navigare referitoare la fisiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care il utilizați pentru a accesa website-ul agrarclima.ro. în funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a colectăm mai multe informatii, vă rugam să vizitați website-ul browserelor dvs.

De asemenea, puteți să blocați instalarea fișierelor de tip cookie și dacă alegeți să nu bifați căsuța corespunzătoare acestora, cu excepția cookie-urilor necesare, în lipsa cărora site-ul nu poate funcționa.

Bifarea căsuțelor aferente fiecărui tip de cookie constituie exprimarea consimțământului dvs. valid pentru instalarea, în dispozitivul utilizat pentru deschiderea site-ului, a fișierelor de tip cookie. De asemenea, modificarea opțiunii dvs., prin debifarea unei căsuțe aferente oricărui fișier de tip cookie constituie retragerea consimțământului.

3. Fișierele de tip cookie utilizate pe site-ul agrarclima.ro:
 • Fisiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe website-ul agrarclima.ro și să îi utilizați functiile de baza. De obicei, acestea sunt instalate doar ca raspuns la actiunile efectuate de dvs. care echivaleaza cu o cerere de servicii. Aceste fisiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-urilor.
 • Fisiere de tip cookie analitice și privind performanta ne permit să recunoastem și să numaram utilizatorii și să colectăm informatii despre modul în care este utilizat website-ul agrarclima.ro (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajută să imbunatatim modul în care funcționează website-ul agrarclima.ro.
 • Concret utilizam Google Analytics, ce este instrumentul Google de analiza care ajută proprietarii de site-uri și de aplicatii să inteleaga cum interactioneaza vizitatorii cu proprietatile lor. Google Analytics poate folosi un set de cookie-uri pentru a culege informatii și pentru a raporta date statistice privind utilizarea site-ului, fara a trimite la Google date care identifica vizitatorii. Principalul cookie folosit de Google Analytics este cookie-ul „__ga”.(sursa: google.com).

 • Menționăm că utilizăm Google Analytics cu extensia de anonimizare a adreselor IP ale vizitatorilor site-ului.
  Informatii detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal le puteți gasi la: policies.google.com/privacy/partners
  De asemenea, în cazul în care doriți să preveniți utilizarea datelor dvs. de către Google Analytics, puteți accesa link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și descărca aplicația destinată blocării anumitor fișiere de tip cookie.
 • Fisiere de tip cookie privind retelele sociale vă permit să impărtasiți pe site-ul web activitatea dvs. pe rețele sociale: Facebook. Aceste fisiere de tip cookie nu sunt controlate de catre Agrar Clima SRL. Pentru a afla mai multe informatii despre politicile de cookie-uri pentru retelele de socializare menționate, puteți accesa pagina proprie a fiecarui site (Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/)
 • Alte tipuri de fisiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies.
 • Cookie-urile site-urilor terțe - există posibilitatea ca terții să uilizeze cookie-uri anonime pentru măsurarea performanțelor sau stabilirea preferințelor vizitatorilor. Aceste cookie-uri pot proveni de la terți ce administrează aplicații utilizate pentru funcționarea site-ului (cum este Google Maps care poate prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când încarcă harta afișată la secțiunea Contact a site-ului agrarclima.ro) sau pot proveni de la terți ce nu au vreo contribuție în funcționarea site-ului (cum ar fi rețelele de socializare pe care poate fi încărcată adresa URL a site-ului agrarclima.ro). Menționăm că administratorul acestui site nu poate accesa respectivele cookie-uri. Restricționarea respectivelor cookie-uri se face prin modificarea setărilor browser-uui dvs.